ევაკუატორის გამოძახება

✆ 557 637 637


შესაძლოა evakuatori-ს მომსახურება საჭირო გახდეს ღამის საათებში. აშკარაა, რომ ამნაირი ტიპის მომსახურება მსგავსს დროს საკმაოდ რთული საშოვნელია. მარტივად შესაძლებელია, საერთოდ ვერ მოძებნოთ. Evakuatori Helpo გთავაზობთ სადღეღამისო მომსახურებას. დაჯავშნე ევაკაუტორი ნებისმიერი ლოკაციიდან და ამავდროულად ნებისმიერ დროს. ჰელპოს ფასები სავსებით ლოიალურად შეიძლება შეფასდეს. ამავდროულად არ შემოვიფარგლებით ერთადერთი ტიპის ევაკუატორი-თ. მარტივად შეძლებთ გამოიძახოთ ჩვეულებრივი ევაკუატორი ან სპეციალიზირებული ტექნიკა როგორებიცაა 6+ მეტრიანი,აგრეთვე ამწე-მანიპულატორიანი ევაკუატორი. მაშინ,როცა სტანდარტული მანქნაა გადასატანი ვიძახებ სტადნარტულ ევაკუატორს, თუმცა როცა თუნდაც ერთი ბორბალი ბლოკრიებულია ამ სიტუაციაში დაგვჭირდება „ობობა“ ევაკუატორი. დიდი ტექნიკის გადაყვანისთვის აუცილებელია სპეციალური ევაკუატორი. ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენი ევაკუატორი თქვენ ლოკაციამდე მოვა ნახევარ საათში.შეიძლება ისე მოხდეს, რომ evakuatori-ს მომსახურება საჭირო გახდეს გვიან ღამით. ეჭვგარეშეა, რომ მსგავსი კატეგორიის მომსახურება ასეთ დროის მონაკვეთში რთული მოსაძიებელია. შესაძლოა, სულაც ვერ მოძებნოთ. ევაკუატორი ჰელპო შესაძლებელს ხდის 24/7-ზე მომსახურებას. შეუკვეთე evakuatori სადაც არ უნდა იყო და თანაც ნებისმიერ დროს. ჩვენი ტარიფები სავსებით ლოიალურია. აგრეთვე არა ვართ წარმოდგენილები ერთადერთი ტიპის ევაკუატორი-თ. შესაძლებელია გამოიძახოთ რეგულარული ევაკუატორი ან სპეც. ევაკუატორი როგორიცაა 2 პლატფორმიანი,ასევე ამწე-მანიპულატორიანი ევაკუატორი. მაშინ,როცა ჩვეულებივი ავტომობილია გადასაყვანი ვუკვეთავთ სტადნარტულ ევაკუატორს, მაგრამ თუ რომელიმე ბორბალი არ მოძრაობს ამ დროს დაგვჭირდება ობობა evakautori. შედარებით დიდი ტრანსპორტის გადაყვანისთვის აუცილებელია სპეც. evakuatori. ყოველ დროს ჰელპოს ევაკუატორი თქვენთან მოვა 30 წუთში.არსებობს შანსი evakuatori-ს სერვისი საჭირო გახდეს ღამით. ეჭვგარეშეა, რომ ასეთი კატეგორიის მომსახურება ზემოთ ნახსენებ დროის მონაკვეთში რთული მოსაძებნია. შეიძლება, სულაც ვერ იშოვოთ. ევაკუატორი ჰელპო შესაძლებელს ხდის სადღეღამისო მომსახურებას. გამოიძახე ევაკაუტორი სადაც არ უნდა იყო და ამავდროულად რომელი საათიც არ უნდა იყოს. Helpo-ს საფასო პოლიტიკა სავსებით ლოიალურად შეიძლება შეფასდეს. ასევვე არ ვართ წარმოდგენილნი მხოლოდ ერთი ტიპის ევაკუატორი-თ. შესაძლებლობა გაქვთ გამოიძახოთ რეგულარული ევაკუატორი ან სპეც. ტექნიკა მაგალითისთვის დიდი,აგრეთვე ობობა ევაკუატორი. თუ სტანდარტული მანქნაა გადასაყვანი ვიძახებ სტადნარტულ ევაკუატორს, მაგრამ თუ თუნდაც ერთი ბორბალი არ მოძრაობს ასეთ დროს აუცილებელია „ობობა“ ევაკუატორი. შედარებით დიდი ტექნიკის გადაზიდვისთვის საჭიროა სპეც. ევაკუატორი. ყოველ დროს ჰელპოს ევაკუატორი თქვენთან მოვა 30 წუთში.