ევაკუატორის გამოძახება

✆ 557 637 637


მაშინ როცა ევაკუატორი -ს მომსახურებით სარგებლობის აუცილებლობა დგება, აუცილებელია ქვემოთ მოყვანილი მოცემულობების განხილვა. პირველ რიგში ეს გახლავთ ევაკუატორი -ს ადგილზე გამოცხადების დრო. 90% შემთხვევაში ეს პერიოდი helpo-ს შემთხვევაში ნახევარი საათია. ნომერ 2 გახლავთ საფასური. თბილისის შემთხვევაში ჩვენი ფასი 60 ლარია. ამწე-მანიპულატორიან ევაკუატორი -ს შემთხვევაში ფასი 120 ლარია. და ბოლოს გახლავთ სერვისის ხარისხიანობა. ჩვენ მუდამ ვზრუნავთ, რომ ხარისხი ყველაზე მაღალ ნიშნულზე იყოს. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა ჰელპო გთავაზობთ 24 საათიან გრაფიკს. შეუკვეთეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ლოკაციიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჰელპოს ხელთაა ყველა ტიპის ევაკუატორი. აგრეთვე შესაძლებლობა გაქვთ შეუკვეთოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული სერვისები. მაგ: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის გამოცვლა, საწვავის გამოძახება და სხვა. ყოველთვის რა დროსაც ევაკუატორი -ს დახმარებით სარგებლობის აუცილებლობა დგება, აუცილებელია ქვემოთ მოყვანილი მოცემულობების გათვალისწინება. პირველი ნომრით ეს გახლავთ ევაკუატორი -ს მოსვლის დრო. ხშირად ეს პერიოდი helpo-ს შემთხვევაში ნახევარი საათია. მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ფასი. დედაქალაქის შემთხვევაში helpo-ს ფასი 60 ₾-ია. ამწე-მანიპულატორიან ევაკუატორი -ს დროს ფასი 120 ლარია. ნომერი 3 გახლავთ მომსახურების ხარისხიანობა. ჩვენ მუდამ ვზრუნავთ, რომ თამასა უმაღლეს საფეხურზე იყოს. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა ჩვენ გთავაზობთ სადღეღამისო სამუშაო გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი სადაც არ უნდა იყოთ მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ჩვენს ხელთაა ყველა დანიშნულების ევაკუატორი. აგრეთვე შეგიძლიათ გამოიძახოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული სერვისები. მაგალითად: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის შეცვლა, საწვავის გამოძახება და სხვა. იმ დროს როცა ევაკუატორი -ს დახმარებით სარგებლობის საკითხი დგება, მიშვნელოვანია შემდგომი მოცემულობების გათვალისწინება. პირველი ეს გახლავთ ევაკუატორი -ს ადგილზე გამოცხადების დრო. უმეტესწილად ეს პერიოდი ჩვენს შემთხვევაში 30 წუთია. მეორე ნომრით არის ფასი. თბილისის შემთხვევაში ჩვენი ფასი 60 ლარია. ამწე-მანიპულატორიან ევაკუატორი -ს შემთხვევაში ფასი 120 ლარია. მესამე გახლავთ შეკვეთის შესრულების ხარისხიანობა. ჩვენ ყოველდღიურად ვზრუნავთ, რომ თამასა უმაღლეს საფეხურზე იყოს. გარდა ამისა ჩვენ გთავაზობთ 24 საათიან გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი სადაც არ უნდა იყოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჰელპოს ხელთაა ყველა ტიპის ევაკუატორი. ასევე შეგიძლიათ გამოიძახოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული მომსახურებები. მაგალითისთვის: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის შეცვლა, საწვავის მიწოდება და სხვ.