ევაკუატორის გამოძახება

✆ 557 637 637


მაშინ რა დროსაც ევაკუატორი -ს გამოძახებით სარგებლობის საკითხი დგება, მიშვნელოვანია შემდგომი მნიშვნელობების გათვალისწინება. ნომერ ერთი ეს გახლავთ ევაკუატორი -ს ადგილზე გამოცხადების დრო. უმეტესწილად ეს პერიოდი ჰელპოს შემთხვევაში 30 წუთია. მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის საფასური. დედაქალაქის შემთხვევაში ჩვენი ფასი 60 ლარია. ობობა ევაკუატორი -ს დროს ფასი 120 ₾-ია. და ბოლოს არის სერვისის ხარისხი. ჩვენ რეგულარულად ვცდილობთ, რომ თამასა ყველაზე მაღალ საფეხურზე იყოს. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა helpo გთავაზობთ სადღეღამისო სამუშაო გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ლოკაციიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენს ხელთაა ყველა ტიპის ევაკუატორი. ასევე შესაძლებლობა გაქვთ გამოიძახოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული მომსახურებები. მაგალითისთვის: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის შეკეთება, საწვავის გამოძახება და სხვ.იმ დროს რა დროსაც ევაკუატორი -ს სერვისით სარგებლობის საკითხი დგება, უმნიშვნელოვანესია შემდეგი პუნქტების განხილვა. პირველ რიგში ეს არის ევაკუატორი -ს მოსვლის დრო. მეტწილად ეს დრო ჰელპოს შემთხვევაში 30 წუთია. მეორე არის ფასი. თბილისის შემთხვევაში ჰელპოს ფასი 60 ლარია. ამწე-მანიპულატორიან ევაკუატორი -ს დროს ფასი 120 ლარია. მესამე გახლავთ შეკვეთის გაწევის ხარისხიანობა. ჩვენ რეგულარულად ვცდილობთ, რომ თამასა უმაღლეს საფეხურზე იყოს. გარდა ამისა ჰელპო გთავაზობთ სადღეღამისო სამუშაო გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ლოკაციიდან მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. კოპმანიის განკარგულებაშია ყველა ტიპის ევაკუატორი. აგრეთვე შესაძლებლობა გაქვთ შეუკვეთოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული მომსახურებები. მაგალითად: ფხიზელი მძღოლის სერვისი, საბურავის შეკეთება, საწვავის მიწოდება და სხვა.იმ დროს როდესაც ევაკუატორი -ს მომსახურებით სარგებლობის საკითხი დგება, ყურადსაღებია ქვემოთ მოყვანილი პუნქტების გათვალისწინება. პირველი ეს არის ევაკუატორი -ს მოსვლის დრო. უმეტესწილად ეს ვადა ჰელპოს შემთხვევაში 30 წუთია. მეორე ნომრით არის საფასური. თბილისის შემთხვევაში helpo-ს ფასი 60 ₾-ია. ამწე-მანიპულატორიან ევაკუატორი -ს შემთხვევაში ფასი 120 ₾-ია. რიგით მესამე გახლავთ შეკვეთის ხარისხიანობა. ჩვენ ყოველდღიურად ვზრუნავთ, რომ ხარისხი უმაღლეს საფეხურზე იყოს. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა ჰელპო გთავაზობთ 24 საათიან სამუშაო გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი სადაც არ უნდა იყოთ მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ჰელპოს ხელთაა ნებისმიერი კატეგორიის ევაკუატორი. აგრეთვე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული სერვისები. მაგალითისთვის: ფხიზელი მძღოლის სერვისი, საბურავის შეკეთება, საწვავის მიწოდება და სხვა.