ევაკუატორის გამოძახება

✆ 557 637 637


ყოველთვის რა დროსაც ევაკუატორი -ს გამოძახებით სარგებლობის საკითხი დგება, ყურადსაღებია მოცემული მნიშვნელობების გათვალისწინება. პირველი ნომრით ეს გახლავთ ევაკუატორი -ს ადგილზე გამოცხადების დრო. მეტწილად ეს დრო ჰელპოს შემთხვევაში 30 წუთია. მეორე გახლავთ საფასო პოლიტიკა. დედაქალაქის შემთხვევაში helpo-ს ფასი 60 ლარია. ობობა ევაკუატორი -ს შემთხვევაში ფასი 120 ₾-ია. მესამე არის სერვისის გაწევის ხარისხი. ჩვენ რეგულარულად ვცდილობთ, რომ ხარისხი უმაღლეს ნიშნულზე იყოს. გარდა ამისა ჩვენ გთავაზობთ 24 საათიან გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი სადაც არ უნდა იყოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენს ხელთაა ყველა კატეგორიის ევაკუატორი. ასევე შესაძლებლობა გაქვთ გამოიძახოთ ევაკუატორი -სგან დამოუკიდებელი სერვისები. მაგალითად: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის შეცვლა, საწვავის გამოძახება და სხვა.მაშინ როდესაც ევაკუატორი -ს მომსახურებით სარგებლობის აუცილებლობა დგება, აუცილებელია შემდეგი მოცემულობების გათვალისწინება. უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ ევაკუატორი -ს მოსვლის დრო. მეტწილად ეს დრო ჩვენს შემთხვევაში 30 წუთია. მეორე ნომრით არის ფასი. თბილისის შემთხვევაში ჰელპოს ფასი 60 ლარია. ამწე-მანიპულატორიან ევაკუატორი -ს შემთხვევაში ფასი 120 ლარია. მესამე არის მომსახურების შესრულების ხარისხიანობა. ჩვენ ყოველდღიურად ვზრუნავთ, რომ ხარისხი უმაღლეს ნიშნულზე იყოს. გარდა ამისა helpo გთავაზობთ სადღეღამისო გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ადგილიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. კოპმანიის განკარგულებაშია ნებისმიერი კატეგორიის ევაკუატორი. აგრეთვე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული სერვისები. მაგ: ფხიზელი მძღოლის სერვისი, საბურავის შეკეთება, საწვავის მიწოდება და სხვ.იმ დროს როცა ევაკუატორი -ს გამოძახებით სარგებლობის საკითხი დგება, უმნიშვნელოვანესია ქვემოთ მოყვანილი პუნქტების განხილვა. პირველი ეს არის ევაკუატორი -ს ადგილზე გამოცხადების დრო. მეტწილად ეს პერიოდი helpo-ს შემთხვევაში ნახევარი საათია. მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის საფასო პოლიტიკა. თბილისის შემთხვევაში helpo-ს ფასი 60 ₾-ია. ამწე-მანიპულატორიან ევაკუატორი -ს შემთხვევაში ფასი 120 ₾-ია. ნომერი 3 არის მომსახურების ხარისხი. ჩვენ რეგულარულად ვცდილობთ, რომ ხარისხი ყველაზე მაღალ ნიშნულზე იყოს. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა ჰელპო გთავაზობთ 24 საათიან გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ადგილიდან მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. კოპმანიის განკარგულებაშია ყველა დანიშნულების ევაკუატორი. ასევე შეგიძლიათ გამოიძახოთ ევაკუატორი -სგან დამოუკიდებელი მომსახურებები. მაგალითად: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის შეკეთება, საწვავის მიტანა და სხვა.