ევაკუატორის გამოძახება

✆ 557 637 637


მაშინ როცა ევაკუატორი -ს დახმარებით სარგებლობის აუცილებლობა დგება, მიშვნელოვანია შემდგომი საკითხების გათვალისწინება. პირველი ეს არის ევაკუატორი -ს მოსვლის დრო. უმეტესწილად ეს დრო helpo-ს შემთხვევაში 30 წუთია. მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი გახლავთ საფასური. თბილისის შემთხვევაში ჩვენი ფასი 60 ₾-ია. ობობა ევაკუატორი -ს შემთხვევაში ფასი 120 ₾-ია. და ბოლოს გახლავთ სერვისის შესრულების ხარისხი. ჩვენ მუდამ ვზრუნავთ, რომ ხარისხი ყველაზე მაღალ ნიშნულზე იყოს. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა ჩვენ გთავაზობთ 24 საათიან სამუშაო გრაფიკს. შეუკვეთეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ლოკაციიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჰელპოს ხელთაა ნებისმიერი დანიშნულების ევაკუატორი. ასევე შესაძლებლობა გაქვთ შეუკვეთოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული სერვისები. მაგალითისთვის: ფხიზელი მძღოლის სერვისი, საბურავის შეკეთება, საწვავის მიტანა და სხვ.იმ დროს როდესაც ევაკუატორი -ს მომსახურეობით სარგებლობის საკითხი დგება, მიშვნელოვანია მოცემული მოცემულობების განხილვა. უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ ევაკუატორი -ს ადგილზე გამოცხადების დრო. 90% შემთხვევაში ეს პერიოდი helpo-ს შემთხვევაში 30 წუთია. მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის საფასური. თბილისის შემთხვევაში helpo-ს ფასი 60 ₾-ია. ამწე-მანიპულატორიან ევაკუატორი -ს შემთხვევაში ფასი 120 ₾-ია. მესამე არის სერვისის შესრულების ხარისხიანობა. ჩვენ მუდამ ვზრუნავთ, რომ თამასა ყველაზე მაღალ ნიშნულზე იყოს. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა ჩვენ გთავაზობთ სადღეღამისო გრაფიკს. შეუკვეთეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ლოკაციიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. კოპმანიის ხელთაა ნებისმიერი ტიპის ევაკუატორი. ასევე შესაძლებლობა გაქვთ შეუკვეთოთ ევაკუატორი -სგან დამოუკიდებელი სერვისები. მაგალითისთვის: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის გამოცვლა, საწვავის მიტანა და სხვა.მაშინ როდესაც ევაკუატორი -ს მომსახურეობით სარგებლობის საკითხი დგება, ყურადსაღებია შემდეგი პუნქტების განხილვა. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ევაკუატორი -ს ადგილზე გამოცხადების დრო. ხშირად ეს დრო ჩვენს შემთხვევაში ნახევარი საათია. ნომერ 2 გახლავთ ფასი. დედაქალაქის შემთხვევაში ჩვენი ფასი 60 ლარია. ამწე-მანიპულატორიან ევაკუატორი -ს დროს ფასი 120 ₾-ია. და ბოლოს არის სერვისის ხარისხიანობა. ჩვენ მუდამ ვზრუნავთ, რომ ხარისხი უმაღლეს საფეხურზე იყოს. გარდა ამისა ჰელპო გთავაზობთ სადღეღამისო სამუშაო გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ლოკაციიდან მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. კოპმანიის ავტოპარკშია ნებისმიერი დანიშნულების ევაკუატორი. ასევე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ევაკუატორი -სგან დამოუკიდებელი მომსახურებები. მაგალითად: ფხიზელი მძღოლის სერვისი, საბურავის შეკეთება, საწვავის მიტანა და სხვ.იმ დროს რა დროსაც ევაკუატორი -ს დახმარებით სარგებლობის აუცილებლობა დგება, აუცილებელია ქვემოთ მოყვანილი მოცემულობების განხილვა. ნომერ ერთი ეს გახლავთ ევაკუატორი -ს ადგილზე გამოცხადების დრო. ხშირად ეს პერიოდი ჩვენს შემთხვევაში ნახევარი საათია. მეორე ნომრით არის ფასი. თბილისის შემთხვევაში helpo-ს ფასი 60 ₾-ია. ობობა ევაკუატორი -ს შემთხვევაში ფასი 120 ლარია. ნომერი 3 არის მომსახურების შესრულების ხარისხიანობა. ჩვენ მუდამ ვზრუნავთ, რომ ხარისხი ყველაზე მაღალ საფეხურზე იყოს. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა ჩვენ გთავაზობთ სადღეღამისო სამუშაო გრაფიკს. შეუკვეთეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ადგილიდან მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. კოპმანიის ხელთაა ყველა დანიშნულების ევაკუატორი. ასევე შესაძლებლობა გაქვთ შეუკვეთოთ ევაკუატორი -სგან დამოუკიდებელი სერვისები. მაგალითისთვის: ფხიზელი მძღოლის სერვისი, საბურავის გამოცვლა, საწვავის გამოძახება და სხვა.