ევაკუატორის გამოძახება

✆ 557 637 637


ყოველთვის რა დროსაც ევაკუატორი -ს დახმარებით სარგებლობის აუცილებლობა დგება, მიშვნელოვანია შემდეგი პუნქტების განხილვა. პირველ რიგში ეს გახლავთ ევაკუატორი -ს მოსვლის დრო. 90% შემთხვევაში ეს ვადა helpo-ს შემთხვევაში ნახევარი საათია. მეორე ნომრით არის ფასი. თბილისის შემთხვევაში ჰელპოს ფასი 60 ლარია. ობობა ევაკუატორი -ს შემთხვევაში ფასი 120 ლარია. მესამე გახლავთ სერვისის ხარისხი. ჩვენ რეგულარულად ვცდილობთ, რომ ხარისხი ყველაზე მაღალ ნიშნულზე იყოს. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა ჩვენ გთავაზობთ სადღეღამისო სამუშაო გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ლოკაციიდან მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. Helpo-ს განკარგულებაშია ნებისმიერი ტიპის ევაკუატორი. ასევე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ევაკუატორი -სგან დამოუკიდებელი მომსახურებები. მაგალითად: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის გამოცვლა, საწვავის მიტანა და სხვა. მაშინ რა დროსაც ევაკუატორი -ს მომსახურებით სარგებლობის საკითხი დგება, ყურადსაღებია ქვემოთ მოყვანილი საკითხების განხილვა. პირველი ნომრით ეს არის ევაკუატორი -ს ადგილზე გამოცხადების დრო. როგორც წესი ეს პერიოდი ჰელპოს შემთხვევაში ნახევარი საათია. ნომერ 2 გახლავთ საფასო პოლიტიკა. დედაქალაქის შემთხვევაში helpo-ს ფასი 60 ლარია. ობობა ევაკუატორი -ს დროს ფასი 120 ლარია. ნომერი 3 არის შეკვეთის გაწევის ხარისხი. ჩვენ ყოველდღიურად ვცდილობთ, რომ თამასა ყველაზე მაღალ ნიშნულზე იყოს. გარდა ამისა helpo გთავაზობთ სადღეღამისო სამუშაო გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ადგილიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენს ავტოპარკშია ყველა ტიპის ევაკუატორი. ასევე შესაძლებლობა გაქვთ შეუკვეთოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული სერვისები. მაგალითისთვის: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის შეცვლა, საწვავის გამოძახება და სხვ. ყოველთვის როცა ევაკუატორი -ს დახმარებით სარგებლობის აუცილებლობა დგება, აუცილებელია შემდეგი მოცემულობების გათვალისწინება. პირველ რიგში ეს გახლავთ ევაკუატორი -ს ადგილზე გამოცხადების დრო. როგორც წესი ეს პერიოდი ჩვენს შემთხვევაში ნახევარი საათია. ნომერ 2 გახლავთ საფასო პოლიტიკა. თბილისის შემთხვევაში ჩვენი ფასი 60 ₾-ია. ამწე-მანიპულატორიან ევაკუატორი -ს დროს ფასი 120 ლარია. მესამე გახლავთ სერვისის გაწევის ხარისხიანობა. ჩვენ რეგულარულად ვცდილობთ, რომ ხარისხი უმაღლეს საფეხურზე იყოს. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა ჰელპო გთავაზობთ 24 საათიან სამუშაო გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი ნებისმიერი ადგილიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენს განკარგულებაშია ყველა ტიპის ევაკუატორი. აგრეთვე შესაძლებლობა გაქვთ გამოიძახოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული მომსახურებები. მაგალითისთვის: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის შეცვლა, საწვავის მიტანა და სხვა.იმ დროს როცა ევაკუატორი -ს მომსახურეობით სარგებლობის საკითხი დგება, უმნიშვნელოვანესია ქვემოთ მოყვანილი საკითხების გათვალისწინება. პირველი ეს არის ევაკუატორი -ს მოსვლის დრო. მეტწილად ეს პერიოდი ჩვენს შემთხვევაში 30 წუთია. მეორე გახლავთ ფასი. დედაქალაქის შემთხვევაში ჩვენი ფასი 60 ლარია. ობობა ევაკუატორი -ს დროს ფასი 120 ლარია. მესამე არის სერვისის გაწევის ხარისხი. ჩვენ რეგულარულად ვზრუნავთ, რომ თამასა უმაღლეს საფეხურზე იყოს. გარდა ამისა ჰელპო გთავაზობთ 24 საათიან სამუშაო გრაფიკს. გამოიძახეთ ევაკუატორი სადაც არ უნდა იყოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენს ხელთაა ნებისმიერი ტიპის ევაკუატორი. ასევე შეგიძლიათ გამოიძახოთ ევაკუატორი -სგან განსხვავებული სერვისები. მაგ: ფხიზელი მძღოლი, საბურავის გამოცვლა, საწვავის გამოძახება და სხვა.