არსებობს შანსი ევაკუატორის სერვისი დაგჭირდეთ გვიან ღამით. აშკარაა, რომ ამნაირი სახის სერვისი ზემოთ ნახსენებ დროის მონაკვეთში არც ისე იოლი მოსაძიებელია. არაა გამორიცხული, სულაც ვერ მოიძიოთ. ჩვენი კომპანია შესაძლებელს ხდის სადღეღამისო მომსახურეობას. გამოიძახე ევაკაუტორი სადაც არ უნდა იყო და ამავდროულად ნებისმიერ დროს. Helpo-ს ფასები სავსებით ლოიალურია. აგრეთვე არ ვართ წარმოდგენილნი მხოლოდ ერთი ტიპის ევაკუატორი-თ. შესაძლებლობა გაქვთ შეუკვეთოთ სტანდარტული evakuatori ან სპეც. ტექნიკა მაგალითად 2 პლატფორმიანი,აგრეთვე ობობა ევაკუატორი. რა დროსაც ჩვეულებივი ავტომობილია გადასაყვანი ვიძახებ ჩვეულებრივ ევაკუატორს, თუმცა როცა თუნდაც ერთი ბორბალი არ მოძრაობს ამ შემთხევაში აუცილებელია „ობობა“ evakautori. შედარებით დიდი ტექნიკის გადაზიდვისთვის აუცილებელია სპეციალიზირებული ევაკუატორი. ნებისმიერ დროს ჰელპოს ევაკუატორი გამოძახების ადგილამდე მოვა ნახევარ საათზე ნაკლებ დროში.შეიძლება ისე მოხდეს, რომ evakuatori-ს მომსახურება აუცილებელი გახდეს ღამის საათებში. ეჭვგარეშეა, რომ ასეთი სახის სერვისი ამ ნაირ დროის მონაკვეთში არც ისე იოლი საშოვნელია. შეიძლება, საერთოდ ვერ მოძებნოთ. ჰელპო გთავაზობთ 24/7-ზე მომსახურებას. დაჯავშნე evakuatori მთელი საქართველოს მასშტაბით და თანაც დღე-ღამის ნებისმიერ დროს. ჩვენი საფასო პოლიტიკა საკმაოდ ლოიალურად შეიძლება შეფასდეს. ასევვე არა ვართ წარმოდგენილები მხოლოდ ერთი ტიპის evakuatori-თ. შესაძლებელია გამოიძახოთ სტანდარტული evakuatori ან სპეციალიზირებული ევაკუატორი მაგალითისთვის 6+ მეტრიანი,ასევე ე.წ. ობობა ევაკუატორი. რა დროსაც მცირე ზომის მანქნაა გადასაყვანი ვუკვეთავთ ჩვეულებრივ ევაკუატორს, თუმცა როცა რომელიმე ბორბალი არ მოძრაობს ასეთ დროს საჭიროა ე.წ. ობობა ევაკუატორი. შედარებით დიდი ტექნიკის გადაზიდვისთვის საჭიროა სპეციალიზირებული ევაკუატორი. ნებისმიერ დროს ჰელპოს ევაკუატორი თქვენთან მოვა ნახევარ საათში.შესაძლოა ევაკუატორის სერვისი აუცილებელი გახდეს შუა ღამეს. დამეთანხმებით, რომ ასეთი კატეგორიის სერვისი ასეთ დროის მონაკვეთში არც ისე იოლი მოსაძიებელია. არაა გამორიცხული, საერთოდ ვერ მოძებნოთ. ჩვენი კომპანია შესაძლებელს ხდის 24 საათიან სერვისს. გამოიძახე ევაკაუტორი ნებისმიერი ლოკაციიდან და ამავდროულად რომელი საათიც არ უნდა იყოს. კომპანიის საფასო პოლიტიკა საკმაოდ ლოიალურად შეიძლება შეფასდეს. აგრეთვე არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ ერთი ტიპის evakuatori-თ. შესაძლებლობა გაქვთ გამოიძახოთ სტანდარტული evakuatori ან სპეც. ტექნიკა როგორებიცაა 2 პლატფორმიანი,აგრეთვე ე.წ. ობობა ევაკუატორი. რა დროსაც სტანდარტული ავტომობილია გადასაზიდი ვიძახებ ჩვეულებრივ ევაკუატორს, თუ თუნდაც ერთი ბორბალი არ მოძრაობს ასეთ სიტუაციაში საჭიროა „ობობა“ ევაკუატორი. შედარებით დიდი ტექნიკის გადაყვანისთვის საჭიროა სპეც. ევაკუატორი. ყოველ სიტუაციაში ჩვენი ევაკუატორი თქვენ ლოკაციამდე მოვა ნახევარ საათში.