შესაძლოა ევაკუატორის სერვისი დაგჭირდეთ ღამის საათებში. დამეთანხმებით, რომ ამნაირი ტიპის მომსახურება მსგავსს დროს არც ისე იოლი საშოვნელია. შესაძლოა, საერთოდაც ვერ იშოვოთ. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ 24 საათიან მომსახურეობას. გამოიძახე evakuatori მთელს საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს. ჩვენი ტარიფები საკმაოდ ლოიალურად შეიძლება შეფასდეს. აგრეთვე არ ვართ წარმოდგენილნი მხოლოდ ერთი კატეგორიის evakuatori-თ. მარტივად შეძლებთ გამოიძახოთ ჩვეულებრივი ევაკუატორი ან სპეციალიზირებული ტექნიკა როგორიცაა დიდი,ასევე ამწე-მანიპულატორიანი ევაკუატორი. როდესაც მცირე ზომის ავტომობილია გადასაყვანი ვუკვეთავთ ჩვეულებრივ ევაკუატორს, მაგრამ თუ რომელიმე ბორბალი არ მოძრაობს ასეთ დროს დაგვჭირდება ობობა ევაკუატორი. დიდი ზომის ტექნიკის გადაყვანისთვის საჭიროა სპეციალიზირებული evakuatori. ყოველ შემთხევაში ჰელპოს ევაკუატორი თქვენთან მოვა ნახევარ საათზე ნაკლებ დროში.შესაძლოა ევაკუატორის სერვისი აუცილებელი გახდეს ღამით. დამეთანხმებით, რომ ამნაირი კატეგორიის სერვისი ასეთ დროის მონაკვეთში საკმაოდ რთული მოსაძიებელია. შესაძლოა, საერთოდაც ვერ მოძებნოთ. ევაკუატორი ჰელპო გთავაზობთ სადღეღამისო მომსახურეობას. გამოიძახე evakuatori ნებისმიერი ლოკაციიდან და ამავდროულად ნებისმიერ დროს. Helpo-ს საფასო პოლიტიკა საკმაოდ ლოიალურად შეიძლება შეფასდეს. ასევვე არა ვართ წარმოდგენილები მხოლოდ ერთი ტიპის evakuatori-თ. შესაძლებლობა გაქვთ გამოიძახოთ ჩვეულებრივი ევაკუატორი ან სპეც. ტექნიკა მაგალითისთვის 2 პლატფორმიანი,აგრეთვე ე.წ. ობობა ევაკუატორი. როცა მცირე ზომის მანქნაა გადასაზიდი ვუკვეთავთ სტადნარტულ ევაკუატორს, მაგრამ თუ რომელიმე ბორბალი არ მოძრაობს ასეთ სიტუაციაში საჭიროა ე.წ. ობობა ევაკუატორი. შედარებით დიდი ტრანსპორტის გადაყვანისთვის საჭიროა სპეციალური evakuatori. ყოველ შემთხევაში ჩვენი ევაკუატორი თქვენ ლოკაციამდე მოვა ნახევარ საათზე ნაკლებ დროში.შეიძლება ისე მოხდეს, რომ evakuatori აუცილებელი გახდეს ღამით. ცხადია, რომ მსგავსი სახის მომსახურება ასეთ დროის მონაკვეთში რთული საშოვნელია. შესაძლოა, საერთოდაც ვერ მოიძიოთ. ევაკუატორი ჰელპო გთავაზობთ სადღეღამისო მომსახურეობას. გამოიძახე evakuatori მთელი საქართველოს მასშტაბით და თანაც დღე-ღამის ნებისმიერ დროს. Helpo-ს ტარიფები საკმაოდ ლოიალურად შეიძლება შეფასდეს. ასევვე არა ვართ წარმოდგენილები მხოლოდ ერთი კატეგორიის ევაკუატორი-თ. შესაძლებელია გამოიძახოთ ჩვეულებრივი evakuatori ან სპეციალიზირებული ევაკუატორი როგორიცაა 6+ მეტრიანი,ასევე ამწე-მანიპულატორიანი ევაკუატორი. რა დროსაც სტანდარტული მანქნაა გადასაზიდი ვუკვეთავთ ჩვეულებრივ ევაკუატორს, მაგრამ თუ რომელიმე ბორბალი არ მოძრაობს ასეთ სიტუაციაში აუცილებელია „ობობა“ evakautori. დიდი ზომის ტექნიკის გადაყვანისთვის დაგვჭირდება სპეც. evakuatori. ნებისმიერ სიტუაციაში ჰელპოს ევაკუატორი თქვენ ლოკაციამდე მოვა ნახევარ საათში.